DOKUMENTY ŠKOLY 2% dane PROJEKTY ŠKOLY MODRÉ ŠKOLY ZELENÁ ŠKOLA Verejné obstarávanie Zmluvy, faktúry
Nedeľa 4. 10. 2015
Počet návštev: 1485810

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 4.10.2015)
Pozajtra (Utorok 6.10.2015)
Lenka Fajčíková (IX.A)
Tomáš Kálay (VI.A)
Natália Krajlíková (II.A)

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

 

 OKTÓBER

Počas mesiaca október sa budú realizovať aktivity:

 

Exkurzia Kremnica, Kremnické Bane (6.10.)

Týždeň zdravej výživy (12.-16.10.)

Lampiónový sprievod (28.10.)

Detský čin roka.

Timravina studnička.

Záložka do knihy.

Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc.

Hvezdáreň a Planetárium Žiar nad Hronom – exkurzia.

Galéria Jána Kulicha Zvolenská Slatina – exkurzia.

Dejepisná exkurzia TITANIC.

Finančná gramotnosť.

Zelená škola.

 

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT

Modré školy – „Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš”

   

 

„VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ