DOKUMENTY ŠKOLY 2% dane PROJEKTY ŠKOLY MODRÉ ŠKOLY ZELENÁ ŠKOLA Verejné obstarávanie Zmluvy, faktúry
Piatok 27. 5. 2016
Počet návštev: 1578005

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 27.5.2016)
Iveta Valovčanová

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

OZNAM k zápisu detí do 1. ročníka 

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2016.

 

M Á J

5.5.      Komparo 4.ročník

8.5.      Deň matiek

9.5.      Záverečné hodnotenie Zelenej školy

9. 5.     1. kolo prijímacích skúšok, 1. termín

11.5     Badínsky prales - exkurzia

12.5.    1. kolo prijímacích skúšok, 2. termín

17.5.    Medzinárodné testovanie PIRLS 2016 zamerané na čit. gramot. u žiakov 4. ročníka

17.5.    OK atletika

18.5.    OK Slávik Slovenska 2016

 

 

 

 

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT

Modré školy – „Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš”

   

 

 

 

„VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ