Učitelia Uznané kredity ZELENÁ ŠKOLA Vígľaš DALTONSKÉ VYUČOVANIE PROJEKTY ŠKOLY 2% dane SPRÁVA
Nedeľa 21. 9. 2014
Počet návštev: 1279769

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 21.9.2014)
Lukáš Lukeš (VI.A)
Matúš Jarábek (VIII.A)
Zajtra (Pondelok 22.9.2014)
Martina Horniaková (II.A)
Pozajtra (Utorok 23.9.2014)
Veronika Pongóová (V.A)

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

               smiley  Čo nás čaká v septembri?

      

       2.9.  - Slávnostné otvorenie školského roka

                  2014/2015

       4.9.  - Účelové cvičenie "OŽZ"  5. až 9. ročník

     18.9.  - Plenárne rodičovské združenie o 16:00 hod.

                    - Triedne schôdzky

               - Stretnutie triednych dôverníkov

Do 15.9. - Zápis žiakov na krúžkovú činnosť do CVČ

Do 30.9. - Poistenie žiakov u triednych učiteľov

     30.9. - Školské knižnice - zapojenie sa do projektu

                   

 

 smiley smiley smiley smiley smiley smileysmiley smiley smiley smiley smiley smileysmileysmiley

 

 

                

 

 

 

 

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ