Učitelia Uznané kredity ZELENÁ ŠKOLA Vígľaš DALTONSKÉ VYUČOVANIE PROJEKTY ŠKOLY 2% dane SPRÁVA
Utorok 30. 9. 2014
Počet návštev: 1284186

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 1.10.2014)
Nikola Kamenská (VII.A)
Patrícia Kaniariková (VIII.A)

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

               smiley  Čo nás čaká v septembri?

      

       2.9.  - Slávnostné otvorenie školského roka

                  2014/2015

       4.9.  - Účelové cvičenie "OŽZ"  5. až 9. ročník

     18.9.  - Plenárne rodičovské združenie o 16:00 hod.

                    - Triedne schôdzky

               - Stretnutie triednych dôverníkov

Do 15.9. - Zápis žiakov na krúžkovú činnosť do CVČ

Do 30.9. - Poistenie žiakov u triednych učiteľov

     30.9. - Školské knižnice - zapojenie sa do projektu

                   

 

 smiley smiley smiley smiley smiley smileysmiley smiley smiley smiley smiley smileysmileysmiley

 

 

                

 

 

 

 

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ