Učitelia Uznané kredity ZELENÁ ŠKOLA Vígľaš DALTONSKÉ VYUČOVANIE PROJEKTY ŠKOLY 2% dane SPRÁVA 2012/2013
Pondelok 21. 4. 2014
Počet návštev: 1195939

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 22.4.2014)
Stanislava Vajová (VII.B)
Pozajtra (Streda 23.4.2014)
Patrik Hronček (VII.B)

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

TESTOVANIE 9 :  Naši najúspešnejší žiaci : 

 

Dominik Androvič :          Matematika : 95 %

Veronika Medeková :      Matematika : 95%

                                               Slov. jazyk a lit. : 92%

Kristína Sakáčová :          Slov. jazyk a lit. : 92%

Dominika Výbošťoková : Matematika : 90 %

   

  

Čo nás čaká v apríli:

01. 04. :  Krajské kolo Dejepisnej olympiády - Banská Bystrica

              Rovesnícke vzdelávanie "Zelená škola" -

              Technická univerzita vo Zvolene 

02.04.  : Krajské kolo Geografickej olympiády - Banská Bystrica

             Pasovanie rytierov školskej knižnice

03.04. : Exkurzia : Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

            - 5. ročník

07.04. :  Exkurzia : Krakow, Osvienčim : 7. - 9. ročník

09.04. :  Povstalecká história :  Kvíz - okresné kolo: 9. ročník

               Matematická olympiáda - obvodné kolo

               Exkurzia : Košice - 9. ročník   

10.-12.04.2014 : Celoslovenská súťaž v stavbe

               a programovaní robotov ROBOCUP 2014 - Pusté Uľany

10. - 14.04. "Les ukrytý v knihe" - environmentálne aktivity

11.04.  :  Deň narcisov - charitatívne podujatie

14.04. :   Topenie Moreny - regionálna výchova

                 Pedagogická rada : III. štvrťrok šk.roku 2013/2014

                Návšteva krajskej knižnice vo Zvolene : 4. A trieda 

15.04.     Regionálne kolo : Hviezdoslavov Kubín - Zvolen 

17. - 22.04.  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

23.04. : DEŇ ZEME - environmentálne aktivity

28.04. : Triedne  rodičovské schôdzky 

29.04.: COOP Jednota : turnaj v minifutbale 

-----------------------------------------------------------

Vzdelávanie pedagógov:

10. - 11.04. : "Online generácia" - digitálna gramotnosť :  Mgr. M.Krahulcová

25.04. : "Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách SJL" - Ľ.Farbiaková

Školský klub detí : 

Tvorivé dielne : Zdobenie kraslíc

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ