Učitelia Uznané kredity ZELENÁ ŠKOLA Vígľaš DALTONSKÉ VYUČOVANIE PROJEKTY ŠKOLY 2% dane SPRÁVA 2012/2013
Štvrtok 24. 4. 2014
Počet návštev: 1199560

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 25.4.2014)
Eva Hrušková (VIII.A)
Zuzana Jaloviarová (II.A)
Marek Bartoš (VII.A)
Marek Ertl (VII.A)
Marek Paulenda (VIII.A)
Marek Pivka (III.A)
Pozajtra (Sobota 26.4.2014)
Mgr. Jaroslava Kováčová

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

TESTOVANIE 9 :  Naši najúspešnejší žiaci : 

 

Dominik Androvič :          Matematika : 95 %

Veronika Medeková :      Matematika : 95%

                                               Slov. jazyk a lit. : 92%

Kristína Sakáčová :          Slov. jazyk a lit. : 92%

Dominika Výbošťoková : Matematika : 90 %

   

  

Čo nás čaká v apríli:

01. 04. :  Krajské kolo Dejepisnej olympiády - Banská Bystrica

              Rovesnícke vzdelávanie "Zelená škola" -

              Technická univerzita vo Zvolene 

02.04.  : Krajské kolo Geografickej olympiády - Banská Bystrica

             Pasovanie rytierov školskej knižnice

03.04. : Exkurzia : Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

            - 5. ročník

07.04. :  Exkurzia : Krakow, Osvienčim : 7. - 9. ročník

09.04. :  Povstalecká história :  Kvíz - okresné kolo: 9. ročník

               Matematická olympiáda - obvodné kolo

               Exkurzia : Košice - 9. ročník   

10.-12.04.2014 : Celoslovenská súťaž v stavbe

               a programovaní robotov ROBOCUP 2014 - Pusté Uľany

10. - 14.04. "Les ukrytý v knihe" - environmentálne aktivity

11.04.  :  Deň narcisov - charitatívne podujatie

14.04. :   Topenie Moreny - regionálna výchova

                 Pedagogická rada : III. štvrťrok šk.roku 2013/2014

                Návšteva krajskej knižnice vo Zvolene : 4. A trieda 

15.04.     Regionálne kolo : Hviezdoslavov Kubín - Zvolen 

17. - 22.04.  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

23.04. : DEŇ ZEME - environmentálne aktivity

28.04. : Triedne  rodičovské schôdzky 

29.04.: COOP Jednota : turnaj v minifutbale 

-----------------------------------------------------------

Vzdelávanie pedagógov:

10. - 11.04. : "Online generácia" - digitálna gramotnosť :  Mgr. M.Krahulcová

25.04. : "Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách SJL" - Ľ.Farbiaková

Školský klub detí : 

Tvorivé dielne : Zdobenie kraslíc

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ