DOKUMENTY ŠKOLY 2% dane PROJEKTY ŠKOLY MODRÉ ŠKOLY ZELENÁ ŠKOLA Verejné obstarávanie Zmluvy, faktúry
Štvrtok 27. 11. 2014
Počet návštev: 1320662

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 27.11.2014)
Milan Halaj (VIII.A)
Pozajtra (Sobota 29.11.2014)
Katarína Kajanová (IV.B)

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

NOVEMBER

4.11.2014

Workshop HA Zvolen

5.11.2014

Pracovná porada, Gremiálna rada

6.11.2014

Komparo 2014 – 8. ročník

10.11.2014

Škola na dotyk Detva

11.11.2014

iBobor – informatická súťaž 8. a 9. roč.

12.11.2014

¼ ročná hodnotiaca PR

13.11.2014

Olympiáda SJL

14.11.2014

iBobor – informatická súťaž 3. a 4. roč.

18.11.2014

iBobor – informatická súťaž 5., 6. a 7. roč.

19.11.2014

Cvičenia v prírode roč. 5. až 9. roč. - Pustý hrad Zvolen

29.11.2014

Deň strojárov

21.11.2014

COMDI program VP

21.11.2014

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám  rád Slovensko

27.11.2014

Workshop profesionálnej orientácie DT

Celý november

Detský čin roka

 

Zelená škola – tvorba EAPu

 

Čitateľský oriešok literárno-výtvarná súťaž 2., 3. a 4. roč.

2.12.2014

VŠETKOVEDKO celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka

 

     

 

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ