Učitelia Uznané kredity ZELENÁ ŠKOLA Vígľaš DALTONSKÉ VYUČOVANIE PROJEKTY ŠKOLY 2% dane SPRÁVA
Streda 22. 10. 2014
Počet návštev: 1296500

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 23.10.2014)
Daniela Horniaková (III.A)
Pozajtra (Piatok 24.10.2014)
Barbora Babuchnová (II.A)
Laura Kminiaková (VI.A)

Vitajte na stránkach školy : 

                     Základná škola Jána Drdoša 

                               VÍGĽAŠ č. 436

OKTÓBER

 

02.10.2014 Hvezdáreň a Planetárium Žiar nad Hronom

14.10.2014 Zloženie sľubu - ŠKOLSKÝ PARLAMENT

16.10.2014 Deň zdravej výživy

22.10.2014 Exkurzia TUTANCHAMON  Bratislava

23.10.2014 Pasovanie prvákov

24.10.2014 Záložka do knihy

27.10.2014 Školské knižnice – najzaujímavejšie podujatie

29.10.2014 Lampiónový sprievod

29.10.2014 Timravina studnička

Celý október  Detský čin roka

Celý október Zelená škola – tvorba EAPu

     

 

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“.    

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ