DOKUMENTY ŠKOLY PROJEKTY ŠKOLY MODRÉ ŠKOLY Verejné obstarávanie Zmluvy, faktúry

ALF

Nedeľa 16. 12. 2018
Počet návštev: 2087864

Narodeniny a meniny

PLÁNUJEME V DECEMBRI

5. 12.

DOD Detva

6. 12.

Mikulášske divadelné predstavenie (1. až 4. ročník)

6. 12.

Mikuláš na ľade (5. až 9. ročník)

7. 12.

Florbal - mladší žiaci

do 7. 12.

Geografická olympiáda – školské kolo

10. 12.

eTwinning - ukončenie vzdelávania

11. 12.

Basketbal

12. 12.

Pytagoriáda -3. - 8. ročník

13. 12.

Lucie - ľudové tradície v škole

13. 12.

Technický talent

do 14. 12.

Dejepisná olympiáda - školské kolo

14. 12.

Charitatívny program DSS Slatinka

18. 12.

Florbal - mladší žiaci

19. 12.

Trieda triede (I. stupeň)

21. 12.

Vianočný turnaj

V priebehu decembra

Vianočné pohľadnice UNICEF, výroba vianočných pozdravov a tvorivé dielne

22. 12. 2018 -  7. 1. 2019

Vianočné prázdniny

Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja

a pohody v kruhu svojich najbližších a do nového roku hlavne zdravie a spokojnosť.